Show More

לקוחה שהגיעה למשרדינו לאחר שנפלה ונפצעה באולם אירועים במהלך אירוע. קיבלה ייעוץ וליווי צמוד בכל הליך התביעה וזכתה לאחר מס' חודשים בסכום של 365,470 ש"ח